นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

สามารถขอคืนเงินได้สำหรับคำขอของลูกค้าเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคืนสินค้าตามนโยบายการคืนสินค้า

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการคืนเงิน

ระยะเวลาดำเนินการ

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

30-45 วันทำการ ขึ้นอยู่กับธนาคาร

ธนาคารบนมือถือ (QR CODE)

บัญชีผู้ชำระเงิน

3-15 วันทำการ

โอนเงินผ่านธนาคาร

บัญชีผู้ชำระเงิน

3-15 วันทำการ


หมายเหตุ
*ระยะเวลาดำเนินการไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคารหรือคืนเงินผ่านธนาคารทางมือถือ บัญชีต้องเป็นของผู้ชำระเงินเดิมเท่านั้น
*ในกรณีคืนสินค้า MKA by Dr.Kingsley จะต้องรับสินค้าคืนก่อนเริ่มกระบวนการคืนเงิน