จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 1500 บาท

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

1. บทนำ

MKA โดย Dr. Kingsley (ต่อไปนี้จะเรียกว่า MKA) รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือให้บริการแก่คุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะควบคุม MKA และการใช้งานของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

2.ข้อมูลบนเว็บไซต์

ในขณะที่พยายามทุกวิถีทางในการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ทั้ง MKA หรือบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหาไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัยในกฎหมายหรือสิ่งตกค้าง ตามลำดับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลราคา ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใด ๆ ที่อาจให้โดยบุคคลที่สามหรือข้อมูลหรือผู้ให้บริการเนื้อหา) และจะไม่ผูกพันใน ลักษณะโดยข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ MKA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แง่มุมหรือคุณลักษณะใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา ข้อมูลจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำและข้อมูลที่เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า คุณและบริษัทของคุณต้องพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่ไซต์นี้ โปรดแจ้งให้เราทราบ

3.เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า ชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของ MKA เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ควรตีความว่าเป็นการให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก MKA

4.ลิงค์ภายนอก

ลิงก์ภายนอกอาจมีให้เพื่อความสะดวกของคุณ แต่ลิงก์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ MKA และไม่มีการเป็นตัวแทนในเนื้อหาของพวกเขา การใช้หรือพึ่งพาลิงก์ภายนอกใดๆ และเนื้อหาในนั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเยี่ยมชมลิงค์ภายนอก คุณต้องอ้างอิงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ภายนอกนั้น ห้ามสร้างลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณควบคุมหรือไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก MKA โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ หรือต้องการขอลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ

5.ฟอรัมสาธารณะและการส่งข้อมูลของผู้ใช้

MKA จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งไปยังพื้นที่สาธารณะซึ่งรวมถึงกระดานข่าว หน้าที่โฮสต์ ห้องสนทนา หรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่พบบนเว็บไซต์ เอกสารใดๆ (ไม่ว่าจะส่งโดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่น) ไม่ได้รับการรับรอง ตรวจสอบ หรืออนุมัติโดย MKA MKA ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งหรือโพสต์ในที่สาธารณะโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ หากได้รับทราบและพิจารณาตามดุลยพินิจของ MKA แต่เพียงผู้เดียวว่าคุณเป็นหรือมีความเป็นไปได้ที่คุณอาจรวมถึง ไม่จำกัดเพียง-

5.1 หมิ่นประมาท ล่วงละเมิด ก่อกวน คุกคาม ข่มขู่หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม;

5.2 เผยแพร่ โพสต์ แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร อนาจาร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.3 โพสต์หรืออัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันที่อาจสร้างความเสียหายให้กับการทำงานของ MKA และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือเครือข่ายของบุคคลที่สาม

5.4 ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ MKA หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

5.5 ส่งเนื้อหาที่มีสื่อการตลาดหรือส่งเสริมการขายที่มีจุดประสงค์เพื่อชักชวนธุรกิจ

6.การเป็นสมาชิก

เว็บไซต์ MKA ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี นอกเป้าหมายด้านประชากรศาสตร์ หรือสำหรับสมาชิกที่ MKA แบนก่อนหน้านี้ อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้บัญชีที่ใช้งานอยู่ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชี
MKA จะเสนอโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกในบางครั้ง ในการเชื่อมต่อกับโปรโมชั่นเหล่านี้ ผู้ใช้ที่รับรางวัล (รางวัล เครดิต บัตรของขวัญ คูปอง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ) จาก MKA ผ่านการใช้หลายบัญชี ที่อยู่อีเมล ข้อมูลเท็จ หรือการฉ้อโกง จะริบรางวัลใด ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว และอาจต้องรับผิดทางแพ่งและ/หรือทางอาญาตามกฎหมาย

7.การยกเลิกเนื่องจากข้อผิดพลาด

MKA มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือที่คาดไม่ถึงซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์บนไซต์ถูกลงรายการอย่างไม่ถูกต้อง (มีราคาหรือคำอธิบายที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ ) ในกรณีที่มีการยกเลิกและได้รับการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อแล้ว MKA จะออกเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับสินค้าในจำนวนที่เป็นปัญหา

8.การใช้งานเฉพาะ

คุณยังตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อส่งหรือโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ดูหมิ่น อนาจาร ข่มขู่ เป็นอันตราย หยาบคาย ลามกอนาจาร มีอารมณ์ทางเพศ ล่วงละเมิดทางเชื้อชาติ ดูหมิ่น ลามกอนาจาร หรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ และคุณขอชดใช้ค่าเสียหายแก่ MKA ต่อการสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามที่ MKA หรือบุคคลที่สามอาจได้รับ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อส่งหรือโพสต์ข้อความดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือวัสดุ

9.การรับประกัน

MKA ไม่รับประกัน รับรอง แถลงการณ์ หรือค้ำประกัน (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัยในกฎหมายหรือสิ่งตกค้าง) เกี่ยวกับเว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ คุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหรือวัสดุและข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของเรา

10.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

MKA จะไม่รับผิดชอบและปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย (ไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใดก็ตามที่คุณอาจได้รับความทุกข์ทรมานจากคุณหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทของคุณ) ร่วมกับผลลัพธ์หรือซึ่งอาจเนื่องมาจากการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ คุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทของคุณ หรือวัสดุและข้อมูลที่ส่งผ่านระบบของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MKA หรือบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหาจะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่น บริษัท หรือองค์กรใด ๆ สำหรับการสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) การบาดเจ็บหรือค่าใช้จ่าย ลักษณะใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นข้อมูลราคาหุ้นใด ๆ หรือการส่งผ่านข้อมูลดังกล่าว หรือสำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาหรือในโอกาสนั้น ๆ หรือโดยเหตุผลของการไม่ดำเนินการหรือการหยุดชะงัก หรือการสิ้นสุดของข้อมูลดังกล่าว .

โปรแกรมเครดิตและรางวัลผู้อ้างอิง MKA และสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ MKA MKA มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงระดับคะแนน ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ MKA แต่เพียงผู้เดียว โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

MKA อาจถอน จำกัด หรือแก้ไข; เพิ่มและลดเครดิตที่จำเป็นสำหรับข้อเสนอพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตผู้อ้างอิงและโปรแกรมรางวัล ในการเป็นสมาชิกของ MKA คุณตกลงว่าโปรแกรมเครดิตและรางวัลผู้อ้างอิงของ MKA จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนหรือหยุดโปรแกรมดังกล่าว

11.การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ถือ MKA (และพนักงาน กรรมการ ซัพพลายเออร์ บริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า และหุ้นส่วนทางกฎหมาย) จากการเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล จากและต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้เนื่องจากประมาทเลินเล่อหรือประพฤติมิชอบ

12.การใช้งานเว็บไซต์

MKA ไม่ได้ให้การรับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลบนเว็บไซต์มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในเขตอำนาจศาลใด ๆ (นอกเหนือจากราชอาณาจักรไทย) โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณรับประกันและรับรอง MKA ว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทำเช่นนั้นและใช้ข้อมูลที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์

13.ทั่วไป

13.1 ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้ถือเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างคุณและ MKA แต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ทั้งคุณและ MKA จะไม่ผูกพันกับการเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือคำมั่นสัญญาใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่ไม่ได้บันทึกไว้ในที่นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้ใช้แทนและแทนที่ข้อผูกมัด การดำเนินการ หรือการรับรองก่อนหน้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ระหว่างคุณและ MKA ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

13.2 การเปลี่ยนแปลง MKA อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา คุณรับทราบว่าโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งคราว คุณจะผูกพันกับเวอร์ชันปัจจุบันของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ("เวอร์ชันปัจจุบัน") และเว้นแต่จะระบุไว้ในเวอร์ชันปัจจุบัน เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมดจะถูกแทนที่โดย รุ่นปัจจุบัน คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

13.3 ความขัดแย้ง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อขัดแย้งใด ๆ ปรากฏขึ้นระหว่างข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับส่วนหรือโมดูลเฉพาะของเว็บไซต์จะต้อง มีผลเหนือกว่าในการใช้ส่วนหรือโมดูลที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์

13.4 การสละสิทธิ์ การไม่ปล่อยตัวหรือขยายเวลาที่คุณหรือ MKA อาจมอบให้กับอีกฝ่ายหนึ่งจะถือเป็นการสละสิทธิ์หรือไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรืออย่างอื่น จะจำกัดสิทธิ์ที่มีอยู่หรือในอนาคตของผู้ให้สิทธิ์ในเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เว้นแต่ในกรณีที่หรือ ขอบเขตที่ผู้อนุญาตได้ลงนามในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการยกเว้นหรือจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

13.5 ยกเลิก MKA มีสิทธิที่จะยกให้ มอบหมาย และมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนในแง่ของข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลที่สาม

13.6 การแยกตัวออก บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้จะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันหรือเชื่อมโยงกันตามหลักไวยากรณ์ แยกจากกัน บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากโมฆะ ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องอยู่ในเขตอำนาจศาลดังกล่าวเท่านั้นและเฉพาะในขอบเขตที่ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ถือว่าไม่ใช่สคริปต์ และข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศที่เกี่ยวข้องใดๆ จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

13.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย และประกาศที่เกี่ยวข้องใดๆ ให้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่กระทบต่อหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย คุณยินยอมให้ใช้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลสูงแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง นโยบายและประกาศ หรือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

13.8 ความคิดเห็นหรือคำถาม หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเรา

14.การสิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ MKA และ/หรือเสร็จสิ้นการลงทะเบียนหรือกระบวนการซื้อของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อกำหนดใดๆ อาจถูกแก้ไขหรือยุติโดย MKA โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ข้อสงวนสิทธิ์ ข้อเรียกร้อง การจำกัดความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายที่บังคับใช้ อนุญาโตตุลาการและทั่วไป จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

15.การยกเลิกและการคืนสินค้า

คำสั่งซื้อสามารถยกเลิกได้หากสินค้ายังไม่ได้รับการจัดส่ง ผลตอบแทนใด ๆ หลังจากนั้นจะได้รับการจัดการเป็นกรณี ๆ ไป ภายในเหตุผล เราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

16.เครดิต

โปรแกรมเครดิตและรางวัลผู้อ้างอิง MKA และสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ MKA MKA มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงระดับคะแนน ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ MKA แต่เพียงผู้เดียว โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

MKA อาจถอน จำกัด หรือแก้ไข; เพิ่มและลดเครดิตที่จำเป็นสำหรับข้อเสนอพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิตผู้อ้างอิงและโปรแกรมรางวัล ในการเป็นสมาชิกของ MKA คุณตกลงว่าโปรแกรมเครดิตและรางวัลผู้อ้างอิงของ MKA จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนหรือหยุดโปรแกรมดังกล่าว