นโยบายการคืนผลิตภัณฑ์

1. ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ให้กับ MKA by Dr.Kingsley ได้ในสภาพเดิม การแพ็คผลิตภัณฑ์คืน ต้องเหมือนกับทีได้รับผลิตภัณฑ์ โดยห่อกันกระแทกเพื่อให้สินค้ากลับมาถึงในสภาพเดิม และ บรรจุภัณฑ์ / กล่องไปรษณีย์ ต้องไม่ถูกเปิด แกะ ฉีก หรือมีร่องรอยการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (หากผลิตภัณฑ์เกิดความชำรุด หรือเสียหาย จะไม่สามารถคืนได้)

2. ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนภายใน 14 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์จาก MKA by Dr.Kingsley โดยส่งผลิตภัณฑ์กลับมาทางช่องทางที่มีหมายเลขพัสดุติดตามได้

3. ระบุที่อยู่จัดส่งคืนมาที่ MKA by Dr.Kingsley
เลขที่ 199/85 หมู่ 2 หมู่บ้านลัดดารมย์ อิลิแกนท์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
โทรศัพท์ : 096-2966555 พร้อมระบุหน้ากล่องว่า "สินค้าคืน"

ที่อยู่จัดส่ง

MKA by Dr.Kingsley (สินค้าคืน)

เลขที่ 199/85 หมู่ 2 หมู่บ้านลัดดารมย์ อิลิแกนท์ ตำบลท่าศาลา

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

โทรศัพท์ : 096-2966555

4. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง MKA by Dr.Kingsley
5. ต้องส่งหมายเลขพัสดุทางอีเมล customerservice@drkingsleymd.com พร้อมระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ, สาเหตุการคืนผลิตภัณฑ์ และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ระบุหัวข้ออีเมล

คืนสินค้า หมายเลขคำสั่งซื้อ NB0000000

ข้อความภายในอีเมล

ขอคืนสินค้าคะเนื่องจาก...........................
เลขติดตามพัสดุ EF000000000TH
เบอร์ติดต่อ 0800000000

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รับคืน

MKA by Dr.Kingsley ไม่รับคืนในกรณีต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจาก www.drkingsleymd.com
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีร่องรอยการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว 
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คผลิตภัณฑ์ส่งคืน MKA by Dr.Kingsley ของลูกค้าเอง​
4. ลูกค้าไม่ได้ส่งผลิตภัณฑ์คืนมาที่ MKA by Dr.Kingsley ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์
5. ผลิตภัณฑ์ร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข